KOMUNIKAT

 

OD 1 CZERWCA 2020 R. W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZOZOWIE ORAZ POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BRZOZOWIE ZOSTAJE PRZYWRÓCONA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZ. OD 7.45 DO 15.30 Z ZAPEWNIENIEM ODPOWIEDNICH RYGORÓW SANITARNYCH

Liczba Interesantów przebywających w tym samym czasie w budynku Starostwa Powiatowego (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie/Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie) będzie ograniczona. Dopuszczalna liczba Interesantów przebywających w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, przy zachowaniu wymaganej odległości pomiędzy osobami.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków obsługi Interesantów wprowadza się następujące zasady:
I. Termin każdej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie/Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie Interesant musi ustalić telefonicznie:

tel./fax (013)434 20 45;
tel. (013) 434 47 56;

II. Wchodząc do budynku Starostwa Powiatowego (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie/Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie) Interesant jest zobowiązany do dokonania dezynfekcji rąk, poddania się pomiarowi temperatury oraz do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia.

III. W budynku Starostwa Powiatowego (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie/Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie) Interesant ma obowiązek zakrywania ust i nosa w sposób określony przepisami (używając maseczki, przyłbicy lub części odzieży).

IV. Interesanci będą pojedynczo przyjmowani w pomieszczeniach przeznaczonych do Ich obsługi, z zachowaniem wymaganej odległości pomiędzy osobami.

V. Interesanci z objawami chorobowymi nie będą obsługiwani.

VI. Oczekiwanie na załatwienie sprawy możliwe jest wyłącznie na zewnątrz budynku, przy zachowaniu 2 m odległości pomiędzy oczekującymi.

Cały czas możliwe jest załatwianie spraw za pomocą:
I. środków komunikacji elektronicznej;

II. za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłając korespondencję na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. 3 Maja 51/Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 36-200 Brzozów, ul. 3 Maja 51

III. wkładając korespondencję do specjalnych pojemników umieszczonych przy wejściu do budynków przy  ul. 3-go Maja 51 w Brzozowie, do godz.:
– od poniedziałku do czwartku – 15:00,
– w piątek – 13:00.

Dokumenty i korespondencja musi zawierać dane adresowe Wnioskodawcy oraz informację umożliwiającą kontakt w formie elektronicznej lub telefonicznej (nr telefonu lub adres e-mail),
Korespondencja przed złożeniem do pojemnika musi być zabezpieczona w zamkniętej kopercie z opisem:
„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie”.

Dokumenty i korespondencja docierająca do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie/Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie przed załatwieniem objęta jest 48 – godzinną kwarantanną, w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu