Na terenie Powiatu Brzozowskiego funkcjonuje szereg placówek pomocy społecznej.

Należą do nich:

Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie
Adres:
36-200 Brzozów
ul. Witosa 13
tel. (013) 434 18 88, (013) 434 18 81
strona www

Dom Pomocy Społecznej w Starej Wsi
Adres:
36-200 Stara Wieś
Stara Wieś 823
tel. (0-13) 434 13 41

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem
Adres:
36-221 Blizne
Blizne 123a
tel./fax (013) 430 50 68
strona www

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowie
Adres:
36 – 200 Brzozów
ul. Kazimierzowska 2
tel. (013) 434 01 75
strona www

Środowiskowy Dom Samopomocy w Izdebkach
Adres:
36-203 Izdebki
Izdebki 580
tel. (013) 439 97 71

Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi
Adres:
36-200 Brzozów
Stara Wieś 793
tel./fax (013) 434-02-94

Warsztat Terapii Zajęciowej w Haczowie
Adres:
36-213 Haczów
Haczów 902
tel. (0-13) 439 17 87

Świetlica Socjoterapeutyczna w Brzozowie
Adres:
36-200 Brzozów
ul. Mickiewicza 19
tel. (013) 434 23 99

Punkt Interwencji Kryzysowej w Brzozowie
Adres:
36-200 Brzozów
ul. Kazimierzowska 2
tel. (013) 434 01 64 do godz. 15:00
tel. kom. 695 947 237 po godz: 15:00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego w Brzozowie
Adres:
36-200 Brzozów
ul. Armii Krajowej 21
tel. (013) 434 16 14

 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS