Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie informuje, iż trwają prace nad uchwaleniem ustawy „o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”. Zgodnie z założeniami projektu tzw. „dodatek wychowawczy” będzie przysługiwał również rodzinnym formom pieczy zastępczej. Więcej informacji, w tym projekt niniejszej ustawy, znajdują się na poniższej stronie:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12279566

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS