Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

sporządzenie opinii psychologicznej o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie informuje, iż  w wyniku zapytania ofertowego w terminie do 09.01.2018 r.  wpłynęły 2 oferty na realizację zadania. Oferty są ważne i nie podlegają odrzuceniu.

Na podstawie przeprowadzonej procedury, za najkorzystniejszą uznana została oferta:

Marcin Kapuściński – psycholog,

Dziękujemy za złożone oferty w przedmiotowym postępowaniu.

      Zofia Foryś

             (-)

                 Kierownik Powiatowego Centrum

                                                                                                         Pomocy Rodzinie w Brzozowie

 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS