Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki pozytywnie rozpatrzył wystąpienie Powiatu Brzozowskiego i przyznał dofinansowanie do złożonych projektów:

– dofinansowanie projektu z obszaru D, dla Gminy Dydnia, tj. dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – kwota dofinansowania 300 000,00 zł

– dofinansowanie projektu z obszaru B, dla Gminy Haczów, tj. budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Haczowie – kwota dofinansowania 124 674,00 zł.

Realizacja projektów nastąpi po podpisaniu stosownych umów.

Niwelować bariery

Dofinansowanie o łącznej kwocie niemal 425 000 zł otrzymał powiat brzozowski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Podkarpacki Oddział PFRON pozytywnie rozpatrzył złożone przez gminy wnioski, które koordynował powiat brzozowski, przyznając dofinansowania na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Dydnia (dofinansowanie w wysokości 300 000 zł) oraz na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Haczowie dla Gminy Haczów (dofinansowanie w wysokości 124 674 zł). – Widzimy konieczność niwelowania barier, zarówno tych fizycznych jak i mentalnych, na które napotykają osoby niepełnosprawne. Pozyskane fundusze wraz ze środkami własnymi gmin pozwolą pokonać blokady architektoniczne czy komunikacyjne. Jesteśmy świadomi, że samodzielność jest kluczowym elementem życia dla osób z niepełnosprawnościami. Tym bardziej cieszy fakt, że gminy aplikują po takie środki, i że udaje się je z sukcesem pozyskać – podkreśla Starosta Brzozowski.

Realizacja projektów nastąpi po podpisaniu stosownych umów.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu