Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”
 ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej

wobec osób niepełnosprawnych

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

MODUŁ I – od 01 kwietnia do 30 września 2014 roku

MODUŁ II – I nabór od 10 marca 2014 r. do 30 marca 2014 r.

                       II nabór od 01 września 2014 r. do 30 września 2014 r.

Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 –  pomoc w  zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 –  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego             o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (w poprzednich latach realizowany jako STUDENT II).

  Informacje można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie    w Brzozowie lub pod numerem tel.: 13 43 42045

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu