asam  

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
 ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec
osób niepełnosprawnych

 

Realizator programu: samorząd powiatowy  (jednostka organizacyjna: PCPR).

Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Termin przyjmowania wniosków Moduł I upływa w dniu 30 września 2013 roku

Termin przyjmowania wniosków Moduł II upływa w dniu 3 czerwca 2013 roku

Program w 2013 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 –  pomoc w  zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 –  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (w poprzednich latach realizowany jako STUDENT II).

  Informacje można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Brzozowie lub pod numerem tel.: 13 43 42045

MODUŁ I

Obszar A

informacja Obszar A zd.1
informacja Obszar A zd.2
Obszar A- likwidacja bariery transportowej zadanie 1 dziecko
Obszar A- likwidacja bariery transportowej zadanie 1 os. dorosła
Obszar A likwidacja bariery transportowej zd. 2

Obszar B

informacja Obszar B zd.1
informacja Obszar B zd.2
Obszar B zaświadczenie lekarskie narząd ruchu
Obszar B zaświadczenie lekarskie wzrok
obszar B zd. 2 O
obszar B zd. 2 P
wniosek Obszar B zd.1 dziecko
wniosek Obszar B zd.1 os. dorosła

Obszar C

informacja Obszar C zd. 1
informacja Obszar C zd. 2
informacja Obszar C zd. 3
informacja Obszar C zd. 4
wniosek Obszar C zd. 1
wniosek Obszar C zd. 2
wniosek Obszar C zd. 3
wniosek Obszar C zd. 4
zaświadczenie zadanie 1
zaświadczenie zadanie 3 i 4

Obszar D

informacja Obszar D
wniosek ak

MODUŁ II

Informacja
Wniosek

AKTYWNY SAMORZĄD

Aktywny samorząd
Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu