Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie informuje, iż dnia 17 lipca 2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 49/2019 wprowadził modyfikację dokumentu Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.

 

W ramach Modułu II modyfikacje dotyczą:

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, jednak nie więcej niż o:

  • 500 zł – w przypadkach, gdy Wnioskodawca wykaże średnią ocen za semestr poprzedni równy bądź wyższy niż 4,5,
  • 200 zł – w przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
  • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
  • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważna ) Kartę Dużej Rodziny;
  • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
  • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
  • 200 zł – gdy Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
  • 300 zł – gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza migowego,
  • 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

Wnioski o dofinansowanie do Modułu II można składać w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie  dostępne od  16 września 2019 r. bądź też poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl od 23 września 2019 r. w terminie do 10 października 2019 r.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez PROFIL ZAUFANY na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego PODPISU ELEKTRONICZNEGO.

Wszystko na temat platformy można dowiedzieć się ze strony portalu informacyjnego – https://portal-sow.pfron.org.pl

Aby uzyskać informacje na temat utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Wniosek AS MII

Załącznik nr 2 Oświadczenie-Klauzula

Załącznik Nr 1 Oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 3 Zaświadczenie z uczelni

Załącznik nr 4 Oświadczenie o ilości semestrów

Załącznik nr 5 Zaświadczenie z pracy

Wniosek Moduł II

Wniosek OBSZAR A Zad. 1

Wniosek OBSZAR A Zad. 2

Wniosek OBSZAR A Zad. 3

Wniosek OBSZAR A Zad. 4

Wniosek OBSZAR B Zad. 1

Wniosek OBSZAR B Zad. 2

Wniosek OBSZAR B Zad. 3

Wniosek OBSZAR B Zad. 4

Wniosek OBSZAR B Zad. 5

Wniosek OBSZAR C Zad. 1

Wniosek OBSZAR C Zad. 2

Wniosek OBSZAR C Zad. 3

Wniosek Obszar C Zad. 4

Wniosek OBSZAR C Zad. 5

Wniosek OBSZAR D

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu