Informacja Moduł I – DOC

Informacja Moduł I – PDF

Obszar A Zadanie 1

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchy

Wniosek AS A1

Zaświadczenie lekarskie A 1

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Lista załączników

Obszar A Zadanie 2

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Obszar A Zadanie 3

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Wniosek AS A 2, 3

Zaświadczenie lekarskie A 2

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie-Klauzula

Lista załączników

Obszar A Zadanie 4

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu)

Wniosek AS A 4

Zaświadczenie lekarskie A 4

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie-Klauzula

Lista załączników

 

Obszar B Zadanie 1

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Obszar B Zadanie 3

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

Obszar B Zadanie 4

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Wniosek AS B1-3-4

Zaświadczenie lekarskie B 1 dysfunkcja obu kończyn górnych

Zaświadczenie lekarskie B 4

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie lekarskie B 1, 3 narząd wzroku

Oświadczenie-Klauzula

Lista załączników

 Obszar B Zadanie 2

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek AS B 2

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie-Klauzula

Lista załączników

Obszar B Zadanie 5

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek AS B 5

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie-Klauzula

Lista załączników

Obszar C Zadanie 1

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Wniosek AS C 1

Zaświadczenie lekarskie C 1

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie-Klauzula

Lista załączników

 Obszar C Zadanie 2

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek AS C 2

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie-Klauzula

Lista załączników

Obszar C Zadanie 3

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

Wniosek AS C 3

Zaświadczenie lekarskie C 3

Zaświadczenie o zatrudnieniu

wzór-C3_O-propozycjaoferta-specyfikacji-i-kosztorysu-do-protezy

Oświadczenie-Klauzula

Lista załączników

 Obszar C Zadanie 4

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

Wniosek AS C 4

Zaświadczenie o zatrudnieniu

wzór-C4_O-propozycja-oferta-specyfikacji-i-kosztorys-naprawy-protezy

Oświadczenie-Klauzula

Lista załączników

Obszar C Zadanie 5

pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

Wniosek AS C 5

Zaświadczenie lekarskie C 5

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie-Klauzula

Lista załączników

Obszar D 

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

Wniosek AS D

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie-Klauzula

Lista załączników


——————————————————————————————————————


Informacja Moduł II – DOC

Informacja Moduł II – PDF

Wniosek AS M II

Zaświadczenie z uczelni o podjęciu kontynuowaniu nauki

Zaświadczenie o nauce zdalnej

Zaświadczenie z pracy

Oświadczenie o okresie przebytej nauki

Oświadczenie-Klauzula

Lista załączników

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu