esp2

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw  z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Brzozowie tworzy elektroniczną skrzynkę podawczą na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP,
  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP – czyli zestawu informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą dysponentem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego.

Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na elektroniczną skrzynkę podawczą mogą zostać podpisane:

  • darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty elektroniczne doręczane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej powinny posiadać struktury fizyczne akceptowane przez system teleinformatyczny używany w Urzędzie do realizacji zadań publicznych. W związku z powyższym informuje się, że:

  • do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne akceptowane będą ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .txt, .doc, .pdf, .rtf, .xls;
  • do danych zawierających informację graficzną akceptowane będą ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .jpg (.jpeg), .gif, .tif, .bmp ;
  • do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane będą ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .zip oraz .rar.

Wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami przekazywanego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 10 megabajtów.

esp1

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu