Informacja o ofertach złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Brzozowskiego w 2014 roku

 

Zgodnie z postanowieniami Programu współpracy powiatu brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku, przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/211/2013 z 14 listopada 2013 roku oraz na podstawie pkt. 5 ppkt. 7 Załącznika do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 231/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku, Komisja Konkursowa do spraw zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej zleconych przez Powiat Brzozowski organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku informuje, że w wyznaczonym terminie złożona została 1 oferta.

 

Na działanie z zakresu pomocy społecznej złożono następujące oferty:

–  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP., Prowincja Przemyska, ul. Kapitulna 5, Przemyśl,

  Wnioskowana kwota dotacji: 816 240,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu