Informacja

 

logo12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie uprzejmie informuje, że planuje zlecić jednostkom szkoleniowym posiadającym wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2010 roku nr 113poz. 759 z póz. zm.) następujące szkolenia indywidualne:

  1. Kurs kosmetyczny
  2. Kurs – kucharz
  3. Kurs – bukieciarstwo
  4. Kurs – pracownik gospodarczy

Kursy kierowane będą do osób niepełnosprawnych.

Jednostki szkoleniowe zainteresowane zorganizowaniem ww. szkoleń mogą do dnia 05.07.2011 roku w siedzibie tut. Urzędu (pok. Nr 18) złożyć lub nadesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów, swoje oferty zawierające opis zawarty w załączniku do niniejszego ogłoszenia lub przesłać oferty drogą elektroniczną na adres : pbrzozo@rzeszow.uw.gov.pl.

Druk przekazywanych ofert
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu