Ogłoszenie

 

logo12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie w ramach realizacji projektu ″Program aktywizacji społecznej w powiecie brzozowskim″, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Działanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, planuje powierzenie usługi szkoleniowej firmom zewnętrznym.

word

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu