Ogłoszenie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu ″Aktywny samorząd″. Naboru wniosków rozpoczyna się z dniem1 sierpnia 2012 roku. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu ″Aktywny samorząd″ należy pobrać i złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie , ul. 3-go Maja 51. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym, nie dłużej niż do dnia 30 września 2012 roku. Informacje można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie pod numerem tel.: 13 43 42045

Więcej informacji w zakładce ″aktywny samorząd″

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu