W zakresie pomocy społecznej na terenie naszego powiatu działają następujące organizacje pozarządowe:

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Adres:

ul. Kościuszki 23

36-200 Brzozów

tel. +48 13 43 440 20 w. 30, kom. 886-121-202

e-mail: kontakt@fpd.org.pl

Polski Czerwony Krzyż
Adres:
36 – 200 Brzozów
ul. Armii Krajowej 1
tel. (013) 430 97 01

Polski Związek Niewidomych
Adres:
36 – 200 Brzozów
ul. Sienkiewicza 2
tel. (0-13) 434 21 04

Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Rejonowy w Brzozowie
Adres:
36 – 200 Brzozów
ul. Mickiewicza 11/1
tel. (0-13) 434 42 19

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię
Adres:
36 – 200 Brzozów
ul. Ks. Bielawskiego 19
tel. (013) 434 14 10 wew. 318

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Brzozowie
Adres:
36 – 200 Brzozów
Wzdów 165, 36-211 Haczów
tel. 509 247 261

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – koło w Brzozowie
Adres:
36 – 200 Brzozów
ul. Sienkiewicza 1
tel. (013) 434 22 78

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – koło w Haczowie
Adres:
36-213 Haczów
Haczów 902
ul. Sienkiewicza 1
tel. (013) 439 22 61

Stowarzyszenie – Klub Mastektomii „Amazonki”
Adres:
36 – 200 Brzozów
ul. Ks. Bielawskiego 18
tel. (013) 435 47 05

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Domaradzu
Adres:
36-230 Domaradz
Domaradz 346/1

Związek Emerytów i Rencistów
Adres:
36 – 200 Brzozów
ul. Mickiewicza 19

Fundacja Promocji Zdrowia im. Dr. St. Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Adres:
36 – 200 Brzozów
ul. ks.J. Bielawskiego 18
tel. (013) 430 95 52

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu