Poszukujemy rodzin zastępczych

 

Logo_wioska_EU

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie poszukują kandydatów na rodziny zastępcze lub prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do dwóch wybudowanych domów w Wiosce Dziecięcej w Brzozowie.

 

Rodzina zastępcza to forma opieki nad dzieckiem, które zostało całkowicie lub częściowo jej  pozbawione.

W rodzinie zastępczej pokrzywdzone dzieci mogą normalnie żyć, rozwijać się i cieszyć dzieciństwem.

Są kochane i uczą się kochać innych ludzi.

 

Poszukujemy rodzin, wrażliwych na krzywdę dzieci, mających otwarte serca na pomoc dzieciom, chcących podzielić się miłością z dziećmi, które z jakichś względów miłości rodziców nie doświadczyły. Kandydaci muszą również spełniać wymogi formalne, które wynikają z ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Kandydaci powinni:

–                    dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej

–                    nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej  oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona

–                    wypełniają obowiązek alimentacyjny

–                    nie mają ograniczonych zdolności do czynności prawnych

–                    na podstawie badań lekarskich są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem

–                    przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

–                    zapewniają odpowiednie warunki bytowe

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z PCPR w Brzozowie przy ul. 3 Maja 51, II piętro, pokój 33,  tel. (013) 434 20 45,  e – mail: pcpr@powiatbrzozow.pl, www.pcprbrzozow.pl. Informacji udziela również Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie przy ul. Kościuszki 23, tel. 13 43 440 20 w.30, e-mail: kontakt@fpd.org.pl, www.fpd.org.pl.

 logo_fpd_LCH

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu