Program aktywizacji społecznej w powiecie brzozowskim

 

logo12

W grudniu 2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie zakończyło drugą edycję szkoleń realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1.2 współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Wsparciem została objęta grupa 23 osób w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (w tym 9 kobiet po mastektomii).

Ww. osoby zostały objęte cyklem spotkań dotyczących aktywnych form poszukiwania pracy. Głównym celem było wsparcie osób niepełnosprawnych w przezwyciężaniu indywidualnych barier związanych z aktywnym udziałem w życiu społecznym i zawodowym.

Ponadto osoby aktywnie uczestniczyły w szkoleniach specjalistycznych w zależności od posiadanych predyspozycji:

  • grupa dziewięciu kobiet po mastektomii na przełomie maja i czerwca br. uczestniczyła w kursie projektowania i aranżacji ogrodów. Kurs obejmował zagadnienia dotyczące kompozycji ogrodów i krajobrazu, historię sztuki ogrodowej, rośliny w projektowaniu ogrodów, oraz projektowanie terenów zielonych i ich pielęgnacja;
  • dwie osoby ukończyły kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Zajęcia obejmowały 10 spotkań, w których uczestnicy zdobywali zarówno wiedzę teoretyczną, niezbędną do wykonywania zawodu opiekunki, jak również umiejętności niezbędne do podjęcia profesjonalnej opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną;
  • w kursie obsługi kasy fiskalnej wraz z profesjonalną obsługą klienta uczestniczyły kolejne dwie osoby. Celem szkolenia, które liczyło 9 spotkań było nabycie umiejętności obsługi kasy fiskalnej oraz zdobycie ogólnej wiedzy m. in. z zakresu techniki sprzedaży, organizacji pracy w handlu;
  • trzy osoby ukończyły kurs małej gastronomii, który obejmował 22 spotkania. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość doskonalenia umiejętności samodzielnego przyrządzania potraw pod okiem specjalistów, odkrywając niejednokrotnie nowe smaki;
  • jedna osoba ukończyła kurs krawiecki − odzież lekka damska, zajęcia liczyły 13 spotkań. Uczestniczka zapoznała się z elementami przygotowywania i zdejmowania miary oraz dokonywania wyboru odpowiedniego fasonu do poszczególnej sylwetki, wykończaniu odzieży, nabycia umiejętności posługiwania się maszynami i przyborami krawieckimi.

W celu poprawienia sprawności psychofizycznej mającej na celu zminimalizowanie skutków wynikających z niepełnosprawności oraz zapobieganiu izolacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych zorganizowane zostały turnusy rehabilitacyjne.

W miesiącu sierpniu br. grupa ośmiu kobiet po mastektomii przebywała na 14 − dniowym turnusie w Ośrodku Wczasowo − Rehabilitacyjnym DORWIT w Dźwiżynie. Natomiast we wrześniu br. siedem osób uczestniczyło w 14 − dniowym turnusie rehabilitacyjnym w Domu Wypoczynkowym MAXIM w Jastrzębiej Górze.
Uczestnicy projektu chętnie brali udział we wszystkich formach oferowanego wsparcia. Rezultatem było otrzymanie przez nich zaświadczeń o ukończonych kursach, wzrost samooceny a także pewności siebie.

Agnieszka Kumorek

fot. Małgorzata Sowińska

turnusartykul

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu