Program aktywizacji społecznej w powiecie brzozowskim – edycja III

 

logo12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie już po raz trzeci realizuje projekt pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie brzozowskim. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem projektu w 2010 r. jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie szans i przygotowanie do życia społeczno – zawodowego wychowanków opuszczających rodziny zastępcze. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu brzozowskiego – osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz do wychowanków opuszczających rodziny zastępcze. Osoby biorące udział w projekcie objęte zostaną treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwem zawodowym , co pozwoli na odpowiednie zakwalifikowanie uczestników na szkolenia specjalistyczne , które umożliwią im podniesienie kwalifikacji zawodowych. Projektem objętych zostanie docelowo dwanaście osób niepełnosprawnych oraz sześciu wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje uzyskają w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie , ul. 3-go Maja 43, pok.18, lub telefonicznie 013 43 420 45 .

Agnieszka Wziątka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu