Rozeznanie rynku

 

logo12

PCPR w Brzozowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów których celem będzie nauka profesjonalnego parzenia herbaty, kawy oraz obsługa klienta, w ramach projektu ″Program aktywizacji społecznej w powiecie brzozowskim″, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Działanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zapytanie ofertowe
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu