Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

logo12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach   Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie

 „ Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie informuje o wyniku prowadzonego postepowania – zapytania ofertowego na przeprowadzenie „Treningu kompetencji i umiejętności  społecznych”   w miesiącu czerwiec 2013r. w związku z realizacją projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w powiecie brzozowskim” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1 Poddziałania  7.1.2  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku zapytania ofertowego w terminie do 10.06.2013r.  wpłynęło 10 ofert na realizację zadania.

Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego, za najkorzystniejszą uznana została oferta : Akademia Zawodowa Prospera Agnieszka Krzemień, Czarna 27B, 38-710 Czarna.

Koszt wykonania zamówienia : 2 734,00zł. (brutto).

Dziękujemy za złożone oferty w przedmiotowym postepowaniu .

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu