„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią, tj.: maseczek, rękawiczek, środków do dezynfekcji oraz sprzętu komputerowego – laptopów wraz z oprogramowaniem podstawowym oraz oprogramowaniem służącym do nauki w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

– zakup sprzętu komputerowego – laptopów wraz z oprogramowaniem podstawowym oraz oprogramowaniem służącym do nauki – w wyniku analizy za najkorzystniejszą ofertę uznano: –  NEWRANGE Business Solutions Sp. z o.o., Warszawa, Klimczaka 1;

– zakup środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią, tj.: płynu dezynfekcyjnego rąk – w wyniku analizy za najkorzystniejszą ofertę uznano: – Biuro plus, Krosno, ul. Pużaka 51;

– zakup środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią, tj.: maseczek – w wyniku analizy za najkorzystniejszą ofertę uznano: –  Biuro plus, Krosno, ul. Pużaka 51;

– zakup środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią, tj.: rękawiczek – w wyniku analizy za najkorzystniejszą ofertę uznano: –  Biuro plus, Krosno, ul. Pużaka 51.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu