Zapytanie ofertowe

 

logo12

PCPR w Brzozowie zaprasza do składania ofert na organizację kursu: WF – MAG z podstawami obsługi komputera , Bukieciarstwo, Sprzedawca z obsługom komputera i kas fiskalnych, Wizaż, w ramach projektu Program aktywizacji społecznej w powiecie brzozowskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Działanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zapytanie ofertowe

word

 

 

 

Oferta

word
 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu