Zmiana statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie

 

Uchwałą Nr XIII/75/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 08 listopada 2011 r. został zmieniony statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie. W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887) zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do statutu Powiatowego Centrum odnośnie podstawy prawnej funkcjonowania jednostki, a w szczególności zadań realizowanych w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu