Zmiany w zapytaniu ofertowym na przeprowadzenie szkolenia nr 5/2014 z dn. 14.07.2014r. z zakresu „Kuchnia regionalna”

 

Wprowadzono zmianę w formularzu ofertowym w pozycji : „Wykonawca ponadto będzie zobowiązany :

2) do prowadzenia dziennika zajęć, przygotowania list odbioru materiałów szkoleniowych , list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych i posiłku.”

Wprowadzona zmiana nie wiąże się z wydłużeniem terminu składania ofert.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach w zapytaniu ofertowym do pobrania.

Zapytanie – „Kuchnia regionalna” dla 7  uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej (osoby niepełnosprawne)

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu