Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie

 

„Programu oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”  w okresie czerwiec – lipiec 2017 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie informuje iż  w wyniku zapytania ofertowego w terminie do 19.05.2017r.  wpłynęły 2 oferty na realizację zadania. Oferty są ważne i nie podlegają odrzuceniu.

Na podstawie przeprowadzonej procedury, za najkorzystniejszą uznana została oferta :

 

Gabinet Terapeutyczno – Pedagogiczny Magdalena Maculak, ul. Jana Pawła II 35, 38-200 Jasło.

Dziękujemy za złożone oferty w przedmiotowym postępowaniu

      Zofia Foryś

             (-)

                 Kierownik Powiatowego Centrum

                                                                                                         Pomocy Rodzinie w Brzozowie

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS