Od września 2023 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością.

 

  1. Kto może wypożyczyć sprzęt?

Każdy, kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jeśli jednak:

  • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.

II. Co można wypożyczyć?

Dostępne są cztery rodzaje technologii wspomagających tj.:

  1. Technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami wzroku, np. linijka Brajlowska, powiększalniki przenośne i stacjonarne, drukarki Brajlowskie;
  2. Technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami słuchu, np. aparaty słuchowe, urządzenia wspomagające słyszenie, systemy wspomagające słyszenie;
  3. Technologie wspomagające ogólne, np. koncentratory tlenu, łózka rehabilitacyjne, podnośniki transportowe elektryczne;
  4. Technologie wspomagające komunikację alternatywną, np. oprogramowanie wspierające komunikację alternatywną, zestawy wspierające komunikację alternatywną (tablet + telefon, tablet + oprogramowanie MÓWik).

Szczegółowa lista sprzętu znajduje się na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl

 III. Umowa i kaucja

Warunkiem wypożyczenia technologii wspomagającej jest zawarcie przez wnioskodawcę z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii.

Umowa wypożyczenia zawierana jest na piśmie lub elektronicznie najpóźniej w dniu dostarczenia technologii wspomagającej

Po zawarciu umowy i wpłaceniu 2% kaucji zwrotnej wybrana technologia dostarczana jest bezpośrednio do Beneficjenta, u którego każdorazowo odbędzie się krótki instruktaż, dostosowanie, zamontowanie czy skonfigurowanie wybranej technologii.

IV. Na jak długo może być wypożyczony sprzęt ?

Umowa wypożyczenia technologii wspomagającej zawierana jest z wnioskodawcą na jeden rok albo na okres krótszy wynikający z okresu ważności orzeczenia. Umowa może ulec przedłużeniu na kolejny rok: warunkiem przedłużenia umowy jest zgłoszenie przez wypożyczającego chęci jej kontynuowania poprzez system SOW, nie później niż na miesiąc przed datą wygaśnięcia umowy.

V. Jak złożyć wniosek

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

  • W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: sow.pfron.org.pl
  • W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON: cidon.pfron.org.pl/kontakt/

CIDON przy Oddziale Podkarpackim – 17 283 93 07

Sprawdzenie stanu realizacji wniosku:

Więcej informacji na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl

Wypożyczalnia technologii wspomagających – sprawdź, jak z niej skorzystać (video)

Program pn. „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” (pdf 38 KB)

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu