Obszar A Zadanie 1

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Lista załączników

Wniosek AS A 1

Oświadczenie-Klauzula

Zaświadczenie lekarskie A 1

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Obszar A Zadanie 2

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Obszar A Zadanie 3

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Lista załączników

Wniosek AS A 2-3

Oświadczenie-Klauzula

Zaświadczenie lekarskie A 2

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Obszar 1 Zadanie 4

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Lista załączników

Wniosek AS A 4

Oświadczenie-Klauzula

Zaświadczenie lekarskie A 4

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Obszar B Zadanie 1

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Obszar B Zadanie 3

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

Obszar B Zadanie 4

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Lista załączników

Wniosek AS B 1-3-4

Oświadczenie-Klauzula

Zaświadczenie lekarskie B 1 dysfunkcja obu koniczyn górnych

Zaświadczenie lekarskie B 1-3 narząd wzroku

Zaświadczenie lekarskie B 4

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Obszar B Zadanie 2

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Lista załączników

Wniosek AS B 2

Oświadczenie-Klauzula

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Obszar B Zadanie 5

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Lista załączników

Wniosek AS B 5

Oświadczenie-Klauzula

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Obszar C Zadanie 1

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Lista załączników

Wniosek AS C 1

Oświadczenie-Klauzula

Zaświadczenie lekarskie C 1

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oferta cenowa C 1,3,4

Obszar C Zadanie 2

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Lista załączników

Wniosek AS C 2

Oświadczenie-Klauzula

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Obszar C Zadanie 3

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

Lista załączników

Wniosek AS C 3

Oświadczenie-Klauzula

Zaświadczenie lekarskie C 3

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oferta cenowa C 1,3,4

Obszar C Zadanie 4

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

Lista załączników

Wniosek AS C 4

Oświadczenie-Klauzula

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oferta cenowa C 1,3,4

Obszar C Zadanie 5

pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

Lista załączników

Wniosek AS C 5

Oświadczenie-Klauzula

Zaświadczenie lekarskie C 5

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

Lista załączników

Wniosek AS D

Oświadczenie-Klauzula

Zaświadczenie o zatrudnieniu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wniosek AS MII (P)

Oświadczenie o ilości semestrów

Oświadczenie-Klauzula

Zaświadczenie z uczelni o podjęciu kontynuowaniu nauki

Zaświadczenie z pracy

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu