„AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie informuje, iż w związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON  dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku, trwa przygotowanie nowych wniosków i wytycznych dla osób, które mogłyby skorzystać z pomocy w ramach programu.

 

Dokument – Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

Dokument – Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Uwaga Wnioskodawcy!

 

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”,                    tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. Kierunki działań (…), co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

Modułu I

– dnia 30 sierpnia 2015r.

Modułu II

– dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),

– dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie w najbliższym czasie powiadomi o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków. Wnioski będą dostępne na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR w Brzozowie, ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów, od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00.

Więcej informacji na stronie: www.pfron.org.pl w dziale: KOMUNIKATY (data publikacji 03.02.2015 r.)

Moduł I:

Informacja OBSZAR A Zad. 2
Wniosek OBSZAR A Zad. 2

 

Informacja OBSZAR B Zad. 2

Wniosek OBSZAR B Zad. 1, 2

Zaświadczenie-lekarskie-narząd ruchu

Zaświadczenie-lekarskie-wzrok

 

Informacja OBSZAR C Zad. 2

Wniosek OBSZAR C Zad. 2

 

Informacja OBSZAR C Zad. 3

wniosek Obszar C zd. 3

zaświadczenie zadanie 3 i 4

 

Informacja OBSZAR D

Wniosek OBSZAR D

 

Moduł II:

Informacja

Wniosek Moduł II

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

PFRON

Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu