Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

logo12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie zakończyło szkolenia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1.2. współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Grupą docelową projektu systemowego były osoby zamieszkałe na terenie powiatu brzozowskiego, 12 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), oraz 6 wychowanków rodzin zastępczych, kontynuujących naukę (15-25 lat). Doboru uczestników projektu dokonano na podstawie obserwacji pracowników mających na co dzień kontakt z osobami niepełnosprawnymi i usamodzielniającymi się wychowankami. Wybrani uczestnicy wskazywali na pogłębiające się zjawisko bezradności wynikające z choroby a także braku pracy. Jednocześnie przejawiali chęć zmiany swojej dotychczasowej sytuacji życiowej m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowej. Zadaniem projektu było dostarczenie kompleksowego wsparcia dla osób, które zgłosiły swój udział w realizacji projektu. Wobec każdej osoby zostały zastosowane przynajmniej 3 instrumenty aktywnej integracji.

W ramach projektu beneficjenci ostateczni uczestniczyli w treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz w spotkaniu z doradcą zawodowym, a następnie zostali skierowani na specjalistyczne szkolenia.

12 uczestników projektu wzięło udział w kursie „Pielęgnacja i projektowanie ogrodów”, na którym zapoznali się z zasadami kompozycji i rodzajami współczesnych ogrodów, doborem roślin i charakterystyką grup roślin, a także z zasadami projektowania i pielęgnacji terenów zielonych.

Grupa usamodzielniających się wychowanków wzięła natomiast udział w kursach: „Auto CAD”, „Podstawy masażu dla dzieci”, „Kurs kosmetyczny ze stylizacja paznokcia”, „Grafika komputerowa”.

Kompleksowość wsparcia w projekcie wyposażyła uczestników w nowe kwalifikacje zawodowe oraz w wiedzę i umiejętności w zakresie zmiany postaw dotychczas utrudniających znalezienie pracy, zwiększyło motywację do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i zawodowej.

Agnieszka Wziątka

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu