Program aktywizacji społecznej w powiecie brzozowskim

 

logo12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie już po raz piąty realizuje projekt pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie brzozowskim. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zapytanie ofertowe

Rekrutacja do projektu

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
PFRON
Europejski Fundusz Społeczny
Biuletyn Informacji Publicznej
MPiPS
 
Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu